Wij zijn Maarten en Leonie de Jong en sinds 2014 zijn wij gezinshuisouders. Ons gezinshuis staat in het Veluwse dorpje ’t Harde. Midden in het dorp maar op een paar honderd meter afstand van de open natuur.

Al sinds onze verkeringstijd hebben wij de wens gekoesterd om anderen te helpen die dat nodig hebben. Voor ons past een gezinshuis het beste bij onze wens om kinderen bij te staan en ons leven vorm te geven. Met een gezinshuis hebben we de mogelijkheid om echt het verschil te maken bij de kinderen. We kunnen hen 24 uur per dag ondersteunen en opvoeden. We kunnen zo een (h)echte band opbouwen en hen begeleiden naar hun volwassenheid. Ten opzichte van een leefgroep geeft dit belangrijke voordelen voor de kinderen. Zij hebben te maken met ons als vaste opvoeders die hen echt kunnen gaan kennen en de zorg kunnen aanpassen op de wensen van het individuele kind.
Wij doen ons werk met de gedachte dat God ons deze mogelijkheid en capaciteiten heeft gegeven. Wij benutten deze door kinderen te helpen en ze onderdak en een veilig en warm gezin te bieden.

Onze christelijke levensstijl houdt in dat we wekelijks naar de kerk gaan en dat er aan tafel wordt gebeden. Uiteraard helpt onze geloofsovertuiging mee aan het opbouwen van een veilige omgeving met respect en liefde voor elkaar. Ook kinderen zonder christelijke opvoeding of geloofsovertuiging zijn bij ons van harte welkom, wij passen de begeleiding hier zo nodig op aan. Momenteel wonen in ons huis vijf kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. We kiezen ervoor om hier allebei fulltime mee bezig te zijn.