Gezinshuis.com

Dit gezinshuis hoort bij gezinshuis.com. Dat betekent dat we werken volgens de werkwijze en het kwaliteitskader dat gezinshuis.com heeft ontwikkeld. Als franchiseorganisatie hebben ze een jaarcyclus ontwikkeld die ondersteunt bij onze bedrijfsvoering maar ook coaching biedt en intervisiemomenten.
Daarnaast is gezinshuis.com actief bij onderzoek over gezinshuizen.

Logo Careander

Careander

Careander is als zorginstelling verbonden aan ons gezinshuis. We ontvangen van hen pedagogische ondersteuning bij het werk met de kinderen. Wekelijke hebben we contact het de gedragskundige van Careander. Daarnaast beschikken we via Careander over enorm veel kennis en expertise rond kinderen en jongeren met complexe problemen.

Vertrouwenspersoon

Ons gezinshuis heeft ook een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is een onafhankelijk aanspreekpunt voor onze kinderen en kan helpen met advies en bij een vraag of een klacht. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het vinden van antwoorden over de rechten en plichten van de kinderen. Bij klachten zullen ze het gesprek aangaan met het gezinshuis en/of de gemeente.