Keurmerk gezinshuizenOp 13 januari 2017 hebben we het kwaliteitskeurmerk gezinshuizen behaald. En daar zijn we erg trots op. Met dit keurmerk laten we bewust professionele buitenstaanders meekijken in de werkwijze van het gezinshuis.
Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden.

Praktisch en herkenbaar voor gezinshuizen

Keurmerk gezinshuizenHet Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

Registratie

Het Keurmerk Gezinshuizen is op dit moment toegekend tot 20 september 2024. Voor de registratie hebben we de aanpak en de organisatie van ons gezinshuis vastgelegd in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar worden we door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of ons gezinshuis nog steeds werkt volgens deze vastgelegde afspraken.
Onze registratie is ook zichtbaar in het Register gecertificeerde gezinshuizen.